Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

      Аймгийн болон сумдын төрийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, түүний дотроос “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг  шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын  2005 оны 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/83 тоот захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 2-р улиралд 4821 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч 3945 буюу 81.8%-ийг шийдвэрлэн хариу өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 876 санал, өргөдөл, гомдол байна.

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийг өргөдөл, гомдол хүлээн авах өрөө, бичгээр, биечлэн, 7045-2222 нээлттэй утас, 70452222.mn сайт, цахим хэлбэрээр авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.     

2016 оны 2-р улиралд мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүссэн нийт 123 иргэнд 31091400төгрөгийн тусламж олгож шийдвэрлэсэн.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.

Миний эгч өчигдөр шөнө бие нь өвдөөд хөдөөнөөс орж ирсэн. Өнөөдөр өглөө аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэх гээд эмч А дээр очтол та эрүүл байна гэж хэлээд нүүрээ будаж аваад 10 цаг 18 минутад ажлын цагаар гараад явчихлаа. Тангараг өргөсөн эмч хүн ийм ёс зүйгүй, өвчтөн өвдөөд ирж байхад үзэхгүй байж болдог юм уу? Маш их харилцааны доголдолтой, ёс зүйгүй аашилж байна. Үүдэнд 3, 4 хүн үзүүлэх гээд хүлээж байхад тоохчгүй гараад явчихсан. Энэ хүнд Эмнэлгийн дарга удирдлагууд сануулга өгч, анхаармаар байна.

Х.Дэлгэрмаа Албан тушаал : "Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Утас : 99959240 2017 оны 03 сарын 17Бүртгэсэн :

Х.Дэлгэрмаа Албан тушаал : "Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Утас : 99959240 2017 оны 03 сарын 20Хариу : Гомдлыг Удирдлагын заалтын дагуу НБХ-ийн даргад шилжүүлсэн. НБХ-ийн дарга: Гомдлыг НЭ-ийн даргад танилцуулж, тухайн эмчийг харилцаа хандлага дээрээ анхаарч ажиллахыг анхааруулах, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлж ажиллахыг үүрэг болгосон байна.


© 2013-2017 “Увс 70452222 ТӨВ”