Мэдээ мэдээлэл

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР БОЛОН ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГУУД, СУМДЫН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

      Иргэдээс гаргасан санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг амаар болон бичгээр, 70452222 нээлттэй утас, ажлын бус цагаар дуут шуудан, 70452222.mn цахим сайтаар хүлээн авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд 4412 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн хүлээн авч 4138 буюу 95.6%-ийг шийдвэрлэн хариу өгсөн.     

Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 192 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, 59 өргөдлийг холбогдох сум, байгууллагад шилжүүлж, “Засгийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах төв”-д 2018 онд манай аймгийн иргэдээс ирүүлсэн 9 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэн үүрэг чиглэл өгч, шийдвэрлүүлсэн.

70452222 утсанд ирсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг эрэмбэлэхэд төрийн үйлчилгээ, боловсролын салбар, нийгмийн халамж, орчны эрүүл ахуй, хог хаягдал, тог цахилгаан, эрүүл мэндийн салбартай холбоотой өргөдөл, гомдлууд зонхилох хувийг эзэлж байгаа ба мэдээлэл авахыг хүссэн дуудлагад тухай бүрт лавлагаа, холбогдох мэдээллийг өгч ажилласан.

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөх ажлын хүрээнд 2018 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

  1. Төрийн байгууллага, 19 сумдад иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын тайлан сар бүрээр хүлээн авч, нэгтгэн, дүн шинжилгээ хийж, утсаар болон цахимаар ирсэн санал хүсэлт өргөдөл гомдлыг 70452222.mn цахим өргөдөл, гомдлын системд бүртгэж, иргэд цахимаар шийдвэрлэлтыг хянах, хариу авах боломжийг бий болголоо.
  2. 2017, 2018 онд гэр хүссэн өргөдлөөс сонгон шалгаруулалт хийж, Увс аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос 2 иргэнд гэр олгож, 37 өргөдлыг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт судлан шийдвэрлүүлхээр шилжүүлсэн.
  3. 2018 онд аймгийн Засаг дарга болон АЗДТГ-т мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүсч өргөдөл гаргасан 157 иргэдээс 79 иргэнд нийт /19.550.000/ төгрөгийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлсэн.
  4. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын мэдээллийг орон нутгийн ТВ-үүдээр болон www.uvs.gov.mn, www.70452222.mn, www.intranet.gov.mn сайтын мэдээллийн буланд байршуулж, цахим хаяг болон мэдээллийн самбараар иргэдэд тогтмол мэдээлж байна.
  5. Иргэдээс төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой дуудлага 70452222 утсанд ихээр ирдэг тул эрэмбэлэн үзэж аймгийн нэгдсэн сайтад төрийн үйлчилгээний нэгдсэн лавлагаа мэдээллийн систем бий болгосон.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.
 
Нээлттэй2020 оны 01 сарын 29 Утсаар Гомдол
2001290001 Коронавирус гарсантай холбоотойгоор эмийн сангууд зохиомлоор маск, ариутгалын бодисын үнээ нэмж байна. 500 төгрөгийн үнэтэй маск 3000 болсон гэх юм. Энэхүү асууудлыг нягтлан шалгаж, арга хэмжээ авч хариу мэдэгдэнэ үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 12 сарын 27 Утсаар Гомдол
1912270002 Улсын бүртгэлээс лавлагаа авах гэж 10 хоног явж байна. Програм алдаатай байна гээд хойшлуулаад байх юм. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 12 сарын 27 Утсаар Гомдол
1912270001 Давст сумын ЗДТГ-аас зарласан УАЗ469 машины дуудлага худалдаанд оролцсон. Уг дуудлага худалдаанд 4 хүн оролцож машины анхны үнэ 1 100 000 төгрөгөөс эхлэж 6 600 000 төгрөгөөр Эрхэмбаяр гэдэг хүн авч дуудлага худалдаа хаагдсан. Гэтэл 20 минутын дараа дахин дуудлага худалдаа зарлан намайг оролцуулахгүйгээр 1 100 000төгрөгөөр авсан байна. ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ичинхорлоо нь Эрхэмбаяр гэдэг хүнд зарчихлаа. Энэ асуудлыг судлан шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 12 сарын 09 Утсаар Гомдол
1912090001 Манай дүү 9-р багт амьдардаг Я.Таровчимбэ нь хүнсний толанд 8 сард орно гэсэн. Гэтэл одоо хүртэл ороогүй байна. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 11 сарын 13 Утсаар Гомдол
1911130001 Ээжийн бие өвдөөд яаралтай тариа хийлгэх гэж эмнэлэг дээр очиход завгүй байна гээд эмч сувилагчид нь явсангүй. Би 08-12 цаг хүртэл явж байгаад таньдаг хүнээ гуйж байгаад тариагаа хийлгэсэн. Манайх эмнэлгээсээ 50 метрийн зайтай. Манай сумын эмч сувилагч нар дэндүү хүнд сурталтай байна. Ээж маань хаяа бие нь өвддөг юм тэр үед дуудлага өгөхөд ихэнхдээ айлын цайтай байна, хүүхдийн төрсөн өдөр дээр байна, завгүй байна гэх зэрэг тайлбар хэлж удаа дараа хүнд суртал гаргаж байна. Сумын эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, хүнд суртлыг арилгах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 10 сарын 30 Утсаар Гомдол
1910300001 "Элбэг өгөөж" өрхийн эмнэлэгт зүрхний бичлэг хийлгэхээр очход хариуцсан эмч нь байхгүй байсан. Ерөнхий эмчээс нь асуухад Гэрэлт-Од гэдэг сувилагчид очоод зүрхнийхээ бичлэг хийлгэ гэсээн. Гэтэл сувилагч нь тайлан тооцоо тулгаад завгүй байна, тэр эмчдээ өөрт нь үзүүл гэж хэлээд загнаж хөөгөөд гаргасан. Ёс зүйгүй хүнд суртал гаргаж байгаа тул энэхүү асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 10 сарын 14 Утсаар Гомдол
1910140001 1 дүгээр багт тавигдаж байгаа замын дагуу нэг ширхэг усны кольцоо тавиулах шаардлагатай байна. Энэ жил бид хашаандаа тарьсан мод, хүнсний ногоо авч чадсангүй. Энэ талаар 7 сард танайд хандсан боловч ямар ч хариу ирээгүй. Миний бие нь 10 гаруй хүнийг төлөөлж байгаа тул энэхүү асуудлыг яаралтай шийдэж өгнө үү. Удахгүй хатуу хучилт хийх гэж байна.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 09 сарын 19 Утсаар Гомдол
1909190001 2019.09.16 нд Завхан сумын Эрүүл мэндийн төвөөс эх амаржуулахаар Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг рүү явуулсан. Гэтэл хүлээх байранд хэвтүүлэх гадуур гаргасан. Гэтэл 2019.09.17-ны орой бие нь муудаж, хамраас нь цус гоожсон байдалтай түргэний машинаар эмнэлэгт очход, эмч нар нь би үзэхгүй чи үз гэх зэргээр нэлээд удаж байж үзээд зөвлөгөө өгөхгүй, төрөх болоогүй байна гээд шөнийн 10 цаг өнгөрч байхад хараа хяналтгүй, аймгийн төв сайн мэдэхгүй төрөх дөхчихсөн эхийг гаргаж явуулсан байх юм. Шөнө явж байгаад бүдэрч унасан гэсэн. Эх ийм байдалтай явж байгаад ямар нэгэн асуудал үүсвэл яах вэ? Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү. Эрүүл мэндийн даргад утсаар энэ тухай хэлэх гэсэн боловч сумын ЭМТ-ийн эмч нар дугаарыг нь мэдэхгүй гэх юм. Сумын ЭМТ нь дээд газартайгаа ямар ч уялдаа холбоогүй ажиллаж байна.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 09 сарын 10 Утсаар Гомдол
1909100001 Миний бие нь Наранбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвд статистикч эмчээр ажиллаж байна. Би 2017 оны 10 сард Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнаар ажиллаж байгаад жирэмсний амралтаа авсан. 2019 оны 2 сард ажилдаа орхоор ирхэд НЭМ-ийн орон тоо байхгүй болсон Статистикч эмчээр ажил гэсээн. Одоогоор Статистикч эмчээр ажиллаж байгаа бөгөөд уг мэргэжлээр ахиулан суралцах хүсэлтийг 1 сарын өмнө ЭМТ-ын даргад гаргахад тухайн үед нь шийдье гэж хэлээд орхисон. 2019 оны 09 сарын 09 нд сурах өргөдлөө өгөх гэтэл хүлээн авахгүй байна. Сургалт 2019 оны 09 сарын 16-ны өдөр эхлэх тул энэхүү асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 08 сарын 07 Утсаар Гомдол
1908070001 Улаангом сумын 1 дүгээр багт тавигдаж байгаа замын компани 3-4 айлын усны сувгийг хааж зам тавьж байна. Бид хашаандаа үхрийн нүд, хүнсний ногоо тарьж амьдардаг. Энэ тухай замын инженерт хэлхэд мэдэхгүй бид Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын гаргасан зургийн дагуу ажлаа хийнэ гээд усны суваг гаргаж өгөхгүй байна. Замын ажил нь удахгүй дуусах гэж байгаа тул энэ асуудлыг яаралтай шийдэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 08 сарын 02 Утсаар Гомдол
1908020001 Нийгмийн даатгалын мэргэжилтэн хариуцлаггүй үйлдэл гаргаж Дарьсүрэн, Амаржаргал нарын жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг олгохдоо 500.000-700.000 төгрөг дутуу тооцож өгсөн. Энэ тухай Өмнөговь сумын Нийгмийн даатгалын мэргэжилтэнд уламжилж аймгийн төврүү явуулж залруулсан боловч мөнгөчин удахгүй орно гэж хэлээд 1 сарын хугацаа өнгөрлөө. Энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2019 оны 07 сарын 31 Утсаар Гомдол
1907310001 60 айлын байрны гадна хүүхдийн тоглоомын талбай хийж байгаа нь маш сайхан бүтээн байгуулалт болж байна. Гэтэл тоглоомын талбайг будаж байгаа өнгө өнгийн будаг болохгүй байна. Хүүхэд тоглох үед алаг эрээн будаг болчихсон орж ирэх юм. Үлдсэн хэсгийн дахин будаж байгаа тул холбогдох арга хэмжээг яаралтай авна уу.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 04 сарын 16 Утсаар Гомдол
1904160002 Манайх хүнсний толанд орох шаардлагыг хангаж байгаа. ХХҮГ-аас хэрэь толанд хамрагдвал 2 хүүхдийн 20000 төгрөг хасагдана гэх юм. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 03 сарын 20 Утсаар Гомдол
1903200001 Залуус өргөө-2 байр 10 тоотод халуун ус ирэхгүй, хүйтэн ирж байна. 2-р сараас хойш халуун ус ирэхгүй. Удаа дараа дуудлага өгсөн боловч паарнаас хий авсан өөрчлөлт гарахгүй байна. Иймд хэрэглээний халуун усны асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 02 сарын 12 Утсаар Гомдол
1902120001 2019 оны 01 дүгээр сарын 26 нд манай хүүхдийн нүд өвдөж сумынхаа хүүхдийн эмчид үзүүлэх гэж очиход тос авч түрх гэж хэлээд цаашаа явчихсан. Дахин 28 нд очиход үзээд би сайн мэдэхгүй байна гээд дусаах эм бичиж өгсөн. Гэтэл тухай эм нь манай суманд байхгүй байсан тул 29 нд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт очиж үзүүлэхэд салст нь гэмтсэн байна гээд 3 хоног гадуур эмчилгээ хийлгэсэн. Энэ олон хоногийн хугацаа алдаж ихээр уйлснаас болж хүүхдийн маань ивэрхий томорч мэс засалд орсон. Тухайн үед нь зөв оношилж эмчилсэн бол ивэрхий оёулах хэмжээнд хүрэхгүй байсан юм. Манай сумын хүүхдийн эмч мэргэжлийн бус уламжлалтын эмч байдаг. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2019 оны 01 сарын 21 Утсаар Гомдол
1901210001 Би 6 хүүхэдтэй өрх толгойлсон эмэгтэй байгаа юм. Машины 1/4 нүүрс 170000 төгрөгөөр авсан. Гэтэл хар шороо, чулуу буулгаж орхиод явчихсан байх юм. Би одоо энийг яах вэ?, Хаана хандах вэ?, Жолоочид нь хэлхэд би тэгээд яах юм вэ? Сурмаажав ийм нүүрс ачиж байна гэх юм. Энэ асуудлыг шийдэж өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 12 сарын 14 Утсаар Гомдол
1812140001 Өмнөговь сумын нэгдсэн халаалт сайн болохгүй байна. Сургуульд явсан хүүхэд хөл даарч сууж болохгүй, эмнэлэгт шинээр төрсөн эх тень тавьж хэд хонож байна. Бусад өвчтөн нь мөн адил хүйтэн байранд эмчлүүлэх нөхцөл маш муу байна. Өнгөрсөн жил бас энэ тухай холбогдох байгууллагад санал тавьсан боловч арга хэмжээ аваагүй. Энэ жил бас халаалт хангалтгүй байна. Шийдвэрлэж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 09 сарын 03 Утсаар Гомдол
1809030001 Тариалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн 29 ажилтны цалин өнөөдрийг хүртэл ороогүй байна. Манайх цалингийн цэсийг 08-р сарын 27 нд өгсөн. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 27 Утсаар Гомдол
1808270002 Давст сум 6, 7, 8 сард хүнсний толан өгөөгүй. Тодруулж хариу өгнө үү.
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2018 оны 08 сарын 27 Утсаар Гомдол
1808270001 Нэгдсэн эмнэлэгт сумаас ирсэн хүүхэд үзүүлэх гэж очсон боловч үзэх эмч байхгүй байна. Эмнэлэгийн ажилчдаас нь асуухад мэдэж байгаа хүн алга. Яаралтайгаар орход манай эмч орой гарна гэсэн хариу өгсөн. Энэ эмнэлэгт ажил хийж байгаа эмч байхгүй байна. Яаралтай шийдвэрлэж хариу өгнө ү
 Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2013-2020 “Увс 70452222 ТӨВ”