Увс аймгийн цахим өргөдөл гомдлын систем

Өргөдөл гаргагч иргэнтэй эргээд холбогдох регистрийн дугаар, утас зэрэг мэдээлэл байхгүй учир Facebook, болон Twitter-р холбогдох боломжгүй болсон.
Эсвэл
Шинээр бүртгүүлэх